21 lis

Gotowość.

Gotowość. Czy zastanawialiście się kiedyś nad gotowością? Tak zwyczajnie. Co to oznacza być gotowym? Czy zawsze odróżniamy bycie zainteresowanym od bycia gotowym. Zastanówmy się nad zwyczajną międzyludzką komunikacją. Jak często mówimy komuś coś ważnego np. dziecku lub partnerowi i nic.