Coaching Partnerski

Coaching Partnerski skierowany jest do osób chcących rozwijać swoje kompetencje we wskazanym obszarze. Jest to podejście, które zakłada, że na nasze zachowania i postawy, oprócz wiedzy i umiejętności, mają wpływ także nasze przekonania i wartości, którymi posługujemy się często w sposób nieświadomy. Zakłada, że klient posiada zasoby potrzebne do rozwiązywania problemów i działania w sposób skuteczny. Opiera się na modelu, w którym klient coachingu sam dochodzi do obranego wcześniej celu, sam znajduje potrzebne odpowiedzi. Coach pomaga mu w tym poprzez określone zadania do wykonania, propozycje narzędzi i specjalnie przygotowane pytania naprowadzające. To nie terapia. To doświadczanie zmiany. Obejmuje on wsparcie w skutecznym radzeniu sobie z różnymi aspektami funkcjonowania w życiu, za pomocą narzędzi i technik treningu osobistego.

Mentoring

Mentoring natomiast to również zindywidualizowana relacja miedzy Mentorem, a klientem , z tym że Mentor występuje tutaj w roli eksperta i profesjonalisty w danej dziedzinie. Celem mentoringu jest przekazanie uczestnikowi doświadczeń i wiedzy Mentora. Mentor pokazuje klientowi sposoby i narzędzia rozwiązywania problemów z jakimi klient spotyka się na swej drodze zawodowej, klient słucha i stara się zrozumieć, zobaczyć to co Mentor chce przekazać – swoja wiedzę i doświadczenie. Klient uczy się od Mentora i co ważne od jego dociekliwości, zaangażowania i skupienia zależy jak wiele się nauczy i zdobędzie z procesu mentoringowego.  

Zen Life coaching

Zen Life coaching łączy ze sobą metody coachingu i mentoringu, skupia się jednak przede wszystkim na pracy z wewnętrzną uważnością i filozofii ZEN.
Według ZEN najlepiej widzi się świat, gdy człowiekowi nie przeszkadzają jego uprzedzenia. 
Każde porównanie, każda racjonalna myśl jest budowaniem przybliżonego modelu świata, który powoli zaczyna przesłaniać rzeczywistość. 
Patrzymy na otoczenie przez pryzmat własnych uwarunkowań. 
Powstaje na skutek tego dysonans, z którego wywodzi się cierpienie.
Ludzie mówią, że zmieniam ich życie.

Jeśli to Cię zainteresowało

i chcesz pójść dalej, to czekam na Ciebie